Odredbe i uvjeti

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja uređuju odnose s korisnicima. Ovdje je ključan proces naručivanja, plaćanja, otkazivanja ugovora i reklamacija. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, na kraju dokumenta pronaći ćete i obrasce za odustanak od ugovora i reklamacije koje ste po zakonu dužni objaviti.

Osim toga, uvjeti korištenja uređuju prava intelektualnog vlasništva, kao i pravila za izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjena općih uvjeta također je regulirana zakonom i procedura ne može tolerirati gotovo nikakve izmjene.

DOSTAVA

Ovaj odjeljak navodi detalje isporuke. Imajte na umu da nema potrebe navoditi konkretnu tvrtku s kojom radite ili točne sate obrade narudžbi. Ukoliko se ipak odlučite pridružiti, sve što je napisano je za vas obavezno.

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI

Ovi opći uvjeti ne sadrže politiku zaštite osobnih podataka! Možete se upoznati s Politikom obrade osobnih podataka MyCarPillows.

AutoJastuci UVJETI KORIŠTENJA

Ovi OPĆI UVJETI uređuju odnos između “Ven Trade Group EOOD”, u daljnjem tekstu “AutoJastuci“, s jedne strane, i Korisnika internetskih stranica i usluga smještenih na Stranici (u daljnjem tekstu Korisnici), na druga ruka.

Ven Trade Group EOOD je tvrtka registrirana prema Trgovačkom zakonu Republike Bugarske s EIK BG206980983 sa registriranim sjedištem i adresom uprave: BUGARSKA Regija Varna, općina Varna, grad Varna 9000, okrug Vladislav Varnenchik, ul. PERPERIKON broj 4

Molimo vas da pročitate objavljene Opće uvjete u cijelosti prije korištenja informacijskih i komercijalnih usluga ponuđenih na Stranici (skraćeno Usluge). Pregledom Stranice svaki se Korisnik automatski obvezuje poštivati dolje opisane uvjete.

Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnostima “AutoJastuci” i opće uvjete korištenja usluga koje pruža “AutoJastuci“, regulirajući odnos između nas i svakog našeg korisnika.

Potvrda Općih uvjeta nužan je i obvezan uvjet za sklapanje ugovora između Korisnika i “AutoJastuci“.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Korisnik daje suglasnost da se njegovi osobni podaci obrađuju na temelju ugovora sklopljenog između njega i “AutoJastuci” ime, adresa, telefon, email.

DEFINICIJE

Za potrebe ovih općih uvjeta, sljedeće koncepte treba shvatiti u sljedećem smislu:

Stranica – www.autojastuci.com i sve njene podstranice.

Potrošač – je svaka fizička osoba koja stječe robu ili koristi usluge koje nisu namijenjene obavljanju trgovačke ili profesionalne djelatnosti te svaka fizička osoba koja kao ugovorna strana prema ovom zakonu djeluje izvan okvira svoje trgovačke ili profesionalne djelatnosti.

Odredbe i uvjeti – ovi Odredbe i uvjeti, koji uključuju uvjete korištenja, registraciju i pravila dostave, dobrovoljno rješavanje sporova, otkazivanje ugovora i obrasce za zamjenu i sve druge pravno obvezujuće informacije koje se nalaze na Stranici.

Osobni podaci – podaci o fizičkoj osobi koji otkrivaju njezin fizički, psihički, psihički, obiteljski, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Dobra – materijalne pokretne stvari, osim stvari prodanih prisilnom ovrhom ili drugim mjerama zakonom ovlaštenih tijela, kao i stvari napuštenih ili oduzetih u korist države, oglašenih za prodaju od strane državnih tijela.

Usluga – svaka materijalna ili intelektualna djelatnost koja se obavlja na samostalan način, namijenjena je drugoj osobi i nema za glavni cilj prijenos stvari u posjed.

Kupoprodajni ugovor – ugovor kojim trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti vlasništvo robe na potrošača, a potrošač za istu plaća ili se obvezuje platiti cijenu, uključujući i ugovore koji imaju za predmet robu i usluge.

Ugovor o uslugama – ugovor, osim ugovora o kupoprodaji, kojim trgovac potrošaču pruža ili se obvezuje pružiti uslugu, a potrošač za to plaća ili se obvezuje platiti cijenu.

Postupak alternativnog rješavanja potrošačkih sporova – postupak izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova koji ispunjava uvjete iz ovog zakona, a provodi ga tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

USLUGE PRUŽENE

Umjetnost. 1. Na Stranici Korisnici imaju mogućnost sklapanja ugovora o servisu, kupoprodaji i isporuci robe i usluga koje nudi “AutoJastuci“.

NARUDŽBA

Umjetnost. 2. (1) Korisnici koriste sučelje web stranice “AutoJastuci” za sklapanje ugovora s “AutoJastuci” za ponuđenu robu i usluge.

(2) Ugovor o kupoprodaji robe ili usluga smatra se sklopljenim od trenutka potvrde narudžbe od strane “AutoJastuci

(3)  U slučaju nedostupnosti određenog proizvoda ili nemogućnosti izvršenja određene usluge, “AutoJastuci” zadržava pravo odbijanja narudžbe.

(4)  Nakon odabira jedne ili više roba ili usluga ponuđenih na web stranici „AutoJastuci“, Korisnik iste mora dodati na svoj popis roba ili usluga za kupnju.

(5)  Potrebno je da Korisnik navede podatke za izvršenje dostave te odabere način i trenutak plaćanja cijene, nakon čega potvrđuje narudžbu putem sučelja stranice.

(6)  Prilikom narudžbe Korisnik putem e-pošte dobiva potvrdu da je njegova narudžba prihvaćena.

Umjetnost. 3. (1) “AutoJastuci” ima pravo odbiti sklapanje ugovora s neispravnim Korisnikom.

AutoJastuci” ima pravo tretirati Korisnika kao nekorektnog u slučajevima kada:

1. postoji nepridržavanje od strane Korisnika Općih uvjeta;

2. utvrđen je nekorektan, bahat ili nepristojan odnos prema predstavnicima „AutoJastuci“;

3. utvrđene su sustavne zloupotrebe od strane Korisnika nad “AutoJastuci“.

CIJENE

Umjetnost. 4.  (1) Cijene ponuđenih dobara ili usluga su one navedene na web stranici “AutoJastuci” u trenutku narudžbe, osim u slučajevima očite pogreške.

(2) U cijene dobara i usluga uključen je PDV, u slučajevima u kojima je predviđeno njegovo zaračunavanje.

Umjetnost. 5. “AutoJastuci” zadržava pravo promjene cijena robe i usluga ponuđenih na stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, takve promjene neće utjecati na već napravljene narudžbe.

Umjetnost. 6. (1) “AutoJastuci” može dati popuste za robu i usluge ponuđene na stranici, u skladu s bugarskim zakonodavstvom i pravilima definiranim od strane “AutoJastuci“. Pravila koja se primjenjuju na takve popuste dostupna su tamo gdje je prikazan popust. Popusti se mogu dati u različitim oblicima (npr. promocije, popusti za vjernost koji se daju pojedinačno, nasumično ili kao rezultat sudjelovanja u natjecanju ili anketi kupaca).

(2) Različite vrste popusta ne mogu se kombinirati prilikom narudžbe i kupnje istog proizvoda/usluge.

PLAĆANJE

Umjetnost. 7. Kada Korisnik vrati proizvod ili uslugu s pravom povrata plaćenog iznosa iz bilo kojeg razloga, cijena koja je predmet povrata umanjuje se za vrijednost ostvarenog popusta primijenjenog na proizvod ili uslugu, a samo iznos stvarno plaćeno podliježe povratu novca.

Umjetnost. 8. Korisnik može platiti cijenu naručene robe/usluge koristeći jednu od opcija navedenih na web stranici. Plaćanje pouzećem moguće je na stranici.

Formiranje cijene

Cijene u e-trgovini su konačne s PDV-om. Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu proizvoda.

Fakture

Nakon potvrde narudžbe, e-mailom ćete dobiti predračun u vrijednosti narudžbe. Originalni račun kao i Primopredajni protokol bit će poslani prilikom isporuke.

Zaračunavanje PDV-a

Sve cijene proizvoda uključuju PDV. Ne vrši se prodaja robe bez plaćanja PDV-a na cijenu.

Umjetnost. 9.    Ukoliko Korisnik odabere opciju dostave kurirom i plaćanja pouzećem, dužan je platiti cijenu naručenih artikala zajedno s troškom dostave kuriru prilikom primitka robe.

Umjetnost. 10. Ako Korisnik odabere način plaćanja koji uključuje pružatelja usluga plaćanja treće strane, Korisnik može biti vezan odredbama i uvjetima i/ili naknadama te treće strane.

Umjetnost. 11. “AutoJastuci” nije odgovoran ako je način plaćanja koji uključuje pružatelja usluge plaćanja treće strane nedostupan ili na neki drugi način ne funkcionira iz razloga koji nisu krivi AutoJastuci.

ODRICANJE I ZAMJENA

Umjetnost. 12. Korisnik ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga, bez plaćanja naknade ili penala u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe od strane Korisnika ili treće osobe, a u slučaju ugovora o uslugama – od sklapanja ugovora o djelu.

Umjetnost. 13. Kako bi ostvario svoje pravo prema ovoj klauzuli, Korisnik mora nedvosmisleno obavijestiti “AutoJastuci” o svojoj odluci da odustane od ugovora, individualizirajući robu/usluge koje želi vratiti, navodeći sve detalje izvršene narudžbe i isporuke. , uključujući ali ne ograničavajući se na: sadržaj i vrijednost narudžbe, podatke o osobi koja je izvršila narudžbu, podatke o osobi koja je prihvatila isporuku i datum isporuke.

Umjetnost. 14. Korisnik je dužan o svom trošku vratiti robu, obvezno zajedno s računom i računom, ako postoji, predajom “AutoJastuci” ili od strane istog ovlaštenoj osobi, u roku od 14 dana od dana na kojem je Korisnik pozivom ostvario pravo na odustanak od ugovora.

Umjetnost. 15. Roba prilikom povrata mora biti u originalnom pakiranju, bez tragova korištenja i oštećenja trgovačkog izgleda.

Umjetnost. 16. “AutoJastuci” ima pravo odgoditi povrat uplaćenih sredstava do zaprimanja robe ili dok se ne dostavi dokaz da je roba poslana natrag, ovisno o tome koji se od ta dva događaja dogodio ranije.

Umjetnost. 17. U slučaju da Korisnik ne izvrši svoju obvezu povrata robe, a da nije obavijestio “AutoJastuci” o kašnjenju i bez davanja valjanog razloga za isto, smatra se da je povukao svoju izjavu o odustajanju od ugovor.

Umjetnost. 18. Kada su “AutoJastuci” imali troškove u svezi s izvršenjem ugovora, a Korisnik odustane od ugovora, “AutoJastuci” ima pravo zadržati pripadajući iznos za nastale troškove ili zahtijevati njihovu naplatu.

Umjetnost. 19. Korisnik nema pravo odustati od ugovora ako je predmet ugovora:

1.   za pružanje usluga gdje je usluga u cijelosti pružena i njezino izvođenje je započelo uz izričit prethodni pristanak korisnika i njegovu potvrdu da zna da će izgubiti pravo na odustanak nakon što je ugovor u cijelosti izvršen od strane trgovac;

2.   za isporuku robe izrađene po narudžbi korisnika ili prema njegovim individualnim zahtjevima;

Umjetnost. 22. „AutoJastuci“ nadoknađuje Korisniku iznos koji je isti platio za vraćenu robu.